Najbardziej korzystne warunki kredytowe zawsze przedstawiane są zaufanym klientom, a więc takim, którzy posiadają najwyższe dochody, najdłużej współpracują z bankiem lub są w stanie zaproponować odpowiednie zabezpieczenia czy przedstawić profesjonalne i szczegółowe biznesplany.

Dlatego kredyt firmowy na inwestycje w majątek przedsiębiorstwa może wynieść trzy miliony złotych wówczas, gdy wnioskodawca będzie w stanie ustanowić zabezpieczenie wnioskowanej kwoty w postaci nieruchomości pozwalającej na prowadzenie dobrze prosperującej działalności gospodarczej lub ruchomości dobrze ocenianej na rynku.

Tak duża kwota finansowania oferowana przez bank klientom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i przedstawicielom wybranych zawodów zaufania publicznego na pewno pozwoli im na pełen rozwój, natomiast spłata rozłożona na dwanaście lat nie będzie dla nich zbyt dużym obciążeniem.

Szczegółowo przygotowany biznesplan staje się natomiast podstawą do uzyskania kredytu firmowego dla deweloperów, którzy po udowodnieniu, że ich inwestycje są dochodowe mogą korzystać z dofinansowania spłacanego przez okres dziesięciu lat w przypadku, gdy profilem ich działalności są lokale na wynajem.

Natomiast po wzięciu pod uwagę budynków przeznaczonych na sprzedaż zostanie im przedstawiona propozycja kredytowania z pięcioletnią umową i ratami równymi lub malejącymi. Obejmie ona osiemdziesiąt procent ponoszonych przez dewelopera kosztów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie

  6 wskazówek, jak wybrać najlepsze biurko dla nastolatka